21/04/2017

Çocuğunuz Okula Hazır mı?

Çocuğunuz Okula Hazır mı? Çocuğunuzun okul hayatındaki ilk yıllar onun hem okula ve öğrenmeye ilişkin temel algılarını hem de psikolojisini şekillendirecek önemli bir süreçtir. Gelecekteki akademik […]
21/04/2017

Erken Müdahale’de Fizyoterapi Uygulamaları

ERKEN MÜDAHALEDE FİZYOTERAPİ UYGULAMALARI Erken müdahele sürecinde riskli olarak tanımlanan bebeklerin, kaba ve ince motor hareketleri, psikososyal gelişimleri değerlendirilir. Bu değerlendirmeler; gelişimdeki gerilikleri tanımlamak, çocuğa özgü […]
21/04/2017

Çocuklarda Baş Ağrısına Yaklaşım

Çocuklarda Baş Ağrısına Yaklaşım Çocuklarda baş ağrısı sık görülen bir şikayettir. Baş ağrısına yaklaşımda anamnez, hikaye çok önemlidir. Ani başlangıçlı bir bölgeye lokalize olan ve nörolojk […]
18/04/2017

Portage Nedir?(0-6 yaş gelişim envanteri ölçeği)

Portage Nedir? Portage Erken Eğitim envanteri 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel olarak yaşına uygun becerilere sahip olup olmadığını tespit etmek için kullanılmaktadır. Çocuğun sosyal, dil, özbakım, […]
Translate »