18/04/2017

Diğer Yayınlar

Diğer yayınlar : 1. Sağlık N, Kavuncuoğlu S, Kocaman C, Kıyak E, Öztürk H. Bilateral Koanal Atrezinin Eşlik Ettiği Apert Sendromu: Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri […]
18/04/2017

Uluslararası Kongre Bildirileri

Uluslararası kongre bildirileri: 1. Yıldız H, Karabıyık N, Kavuncuoğlu S, Özbek S, Yıldız C, Palabıyık M, Engerek N, Hatipoğlu N, Altuncu E, Bilgiç E, Mutlu N. […]
18/04/2017

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 1. Sağlık N, Kavuncuoğlu S, Kocaman C, Öztürk H. Bilateral Koanal Atrezinin Eşlik Ettiği Apert Sendromu Olgusu. […]
18/04/2017

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Şiraneci R, Hatipoğlu N, Hatipoğlu H, Dündar K, Baygın L, Yıldız C, Türel Ö. Acute arterial thrombotic purpura complicating varicella […]
Translate »