Tanı ve Tedavi Alanları

18/04/2017

Çocukluk Çağında Senkop

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA BAYILMA NEDENLERİ VE AYIRICI TANISI Kısa Süreli Bilinç Kaybının Sebepleri Nöbet Psödonöbet (yalancı nöbet veya nöbeti taklit eden durumlar) Senkop Nöbet: Serebral kortekste görülen […]
18/04/2017

Serebral Palsi (Beyin felci) Nedir?

Serebral Palsi (Beyin felci) Nedir? Gelişmekte olan beynin maruz kaldığı bir lezyon ve defekte bağlı olarak ilerleyici olmayan postür ve hareket bozukluğu ve güçsüzlüğü olarak tanımlanır. […]
18/04/2017

Zeka Geriliği

Psikomotor gerilik ve mental retardasyon (zeka geriliği) Kişisel sosyal, ince motor,dil ve kaba motor alanlardan en az ikisinde belirgin gelişme geriliği durumu ‘psikomotor gerilik’ olarak tanımlanır. […]
18/04/2017

Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu(GKB) Nedir?

Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu(GKB) Nedir? Herhangi tıbbi bir hastalığa bağlı olmaksızın görülen motor koordinasyon bozukluğu problemidir. Motor koordinasyon problemi okul başarısına veya günlük yaşam aktivitelerine olumsuz etki […]
Translate »