Tanı ve Tedavi Alanları

18/04/2017

Portage Nedir?(0-6 yaş gelişim envanteri ölçeği)

Portage Nedir? Portage Erken Eğitim envanteri 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel olarak yaşına uygun becerilere sahip olup olmadığını tespit etmek için kullanılmaktadır. Çocuğun sosyal, dil, özbakım, […]
18/04/2017

Oyun Terapisi Ne demektir? Terapide Amaç Nedir?

Oyun Terapisi (Çocuk Merkezli bilişsel Oyun Terapisi): Oyun Terapisi Ne demektir? Terapide Amaç Nedir? Oyun, her çocuk için vazgeçilmezdir. Her çocuğa oyun yoluyla kendini ifade etme […]
18/04/2017

Spontan Hareket Analizi ( Prechtl ) Analizi Nedir ?

Spontan hareket analizi Prechtl analizi nedir ? İlk 5 aydaki bebeklerde uyanık sakin durumda iken yapılan en az 20-30 dakika sure ile video kamera ile genel […]
18/04/2017

Riskli Bebeklerdeki Nörolojik İzlem

Riskli Bebeklerdeki Nörolojik İzlem Riskli bebek grubunda özellikle 37 haftanın altında doğan tüm prematüre bebekler yer almaktadır. Bunun dışında zor doğum, doğumda oksijensiz kalma durumu (asfiksi), […]
Translate »