Tanı ve Tedavi Alanları

18/04/2017

Bayley III Gelişimsel Tarama Ölçeği

Bayley III Gelişimsel Tarama Ölçeği 1-42 ay arası bebek ve küçük çocukların gelişimini takip amacıyla kullanılan bir ölçektir. Bir zeka testi değildir. Zihinsel, alıcı dil, ifade […]
18/04/2017

Portage Nedir?(0-6 yaş gelişim envanteri ölçeği)

Portage Nedir? Portage Erken Eğitim envanteri 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel olarak yaşına uygun becerilere sahip olup olmadığını tespit etmek için kullanılmaktadır. Çocuğun sosyal, dil, özbakım, […]
18/04/2017

Oyun Terapisi Ne demektir? Terapide Amaç Nedir?

Oyun Terapisi (Çocuk Merkezli bilişsel Oyun Terapisi): Oyun Terapisi Ne demektir? Terapide Amaç Nedir? Oyun, her çocuk için vazgeçilmezdir. Her çocuğa oyun yoluyla kendini ifade etme […]
18/04/2017

Spontan Hareket Analizi ( Prechtl ) Analizi Nedir ?

Spontan hareket analizi Prechtl analizi nedir ? İlk 5 aydaki bebeklerde uyanık sakin durumda iken yapılan en az 20-30 dakika sure ile video kamera ile genel […]
Translate »