Tanı ve Tedavi Alanları

18/04/2017

Ateşli Havale(Febril konvülsiyon) nedir?

Febril konvülsiyon (ateşli havale) nedir? Genellikle 6 ay-6 yaş arası santral sinir sistemi dışı enfeksiyonlara bağlı ateş yükselmesi sonucu ortaya çıkan nöbetlere ‘febril konvülsiyon’ denir. Toplumumuzda […]
18/04/2017

Elektroensefalografi (EEG)nedir?

Elektroensefalografi nedir? Elektroensefalografi (EEG) çekimi ortalama 23 tane küçük elektrodun bir tür jel yardımı ile saçlı kafa derisine yerleştirilmesi ve bir bilgisayar yardımıyla beynin elektriksel aktivitesinin […]
18/04/2017

Çocukluk Çağında Epilepsi

Çocukluk Çağında Epilepsi Epilepsi;beyinde anormal elektriksel aktiviteden kaynaklanan tekrarlayan spontan nöbetlerin görülmesi olarak tanımlanır. Toplumda 100 kişiden birinde görülen sık rastlanan bir durumdur. Epilepsi tanısı için […]
Translate »