Tanı ve Tedavi Alanları

18/04/2017

Riskli Bebeklerdeki Nörolojik İzlem

Riskli Bebeklerdeki Nörolojik İzlem Riskli bebek grubunda özellikle 37 haftanın altında doğan tüm prematüre bebekler yer almaktadır. Bunun dışında zor doğum, doğumda oksijensiz kalma durumu (asfiksi), […]
18/04/2017

Ateşli Havale(Febril konvülsiyon) nedir?

Febril konvülsiyon (ateşli havale) nedir? Genellikle 6 ay-6 yaş arası santral sinir sistemi dışı enfeksiyonlara bağlı ateş yükselmesi sonucu ortaya çıkan nöbetlere ‘febril konvülsiyon’ denir. Toplumumuzda […]
18/04/2017

Elektroensefalografi (EEG)nedir?

Elektroensefalografi nedir? Elektroensefalografi (EEG) çekimi ortalama 23 tane küçük elektrodun bir tür jel yardımı ile saçlı kafa derisine yerleştirilmesi ve bir bilgisayar yardımıyla beynin elektriksel aktivitesinin […]
18/04/2017

Çocukluk Çağında Epilepsi

Çocukluk Çağında Epilepsi Epilepsi;beyinde anormal elektriksel aktiviteden kaynaklanan tekrarlayan spontan nöbetlerin görülmesi olarak tanımlanır. Toplumda 100 kişiden birinde görülen sık rastlanan bir durumdur. Epilepsi tanısı için […]
Translate »