Çocuk Nörolojisi Nedir?

Çocuk nörolojisi 0-18 yaş arası çocukların beyin, kas ve sinir sistemini ligilendiren hastalıkların teşhis ve tedavisiyle uğraşan bir bilim dalıdır.

Çocuk Nörolojisinin ilgi alanları

• Riskli bebeklerin nörolojik yönden izlemi (tüm prematüre bebekler,doğumda ve yenidoğan döneminde beyni etkileyebilecek çeşitli sorunlar yaşayan bebekler)

• Gelişim basamaklarında gerilik (ince ve kaba motor, dil ve kişisel sosyal alanlar)

• Gevşek bebek (hipotoni)

• Baş ağrısı (migren tipi, gerilim tipi, mikst tip vs), migren varyantları

• Baş dönmesi (vertigo)

• Ateşli havale geçirme (febril konvülsiyon), katılma (soluk tutma) nöbeti, ateşsiz havale (afebril konvülsiyon), nöbeti taklit eden durumlar

• Epilepsi (sara hastalığı)

• Serebral Palsi (beyin felci)

• Zeka gerilikleri ve eşlik eden durumlar

• Otizm- yaygın gelişimsel bozukluk spekturumu

• Konuşma ve lisan bozuklukları

• Uyku bozuklukları (insomnia, parasomnia )

• Doğuştan veya sonradan meydana gelen beyin anomalisi olan çocuklar

• Kas ve kas-sinir bileşkesini tutan hastalıklar

• Periferik sinir sistemini tutan hastalıklar (kalıtsal ve edinsel nöropatiler)

• Hareket bozuklukları (tremor, tik,kore, atetoz,balismus)

• Nörometabolik hastalıklar (ülkemizde akraba evllilikleri nedeniyle metabolik hastalıklara sık rastlanmaktadır. En sık görüleni fenilketonüridir)

• Kazanılmış becerilerin kaybıyla giden ilerleyici nörodejeneratif hastalıklar

• Dismorfik bulgular gösteren nörogenetik hastalıklar

• Mitokondriyal hastalıklar

• Nörokutanöz hastalıklar ( tuberoskleroz, nörofibromatozis,sturge weber vb)

Translate »